WebGenerator ProStats

Maand archief: februari, 2017

Verslag zondagmiddagwinterinstuif

zondag 26 februari

En toen was het zover: de laatste zondagmiddagwinterinstuif van dit seizoen. Het was een waardige afsluiting. De laatste wedstrijd werd weer gewonnen door Martijn van Erp, met 21 punten en de tweede plaats was voor Frank Westerveld met 20 punten. Na deze uitreiking volgde het overhandigen van de seizoensprijs: De Gouden (voorheen gele) Badeend! Het zal niemand verbazen dat ook hier Martijn de winnaar was. Goed gedaan, Martijn!
Martie Bierman zat Martijn dicht op de hielen en werd tweede. Zij verwierf de kleine versie van de eend.

Niels, hartelijk bedankt voor het verwerken  van alle uitslagen en voor je leuke speech!

Na het officiele gedeelte begaven wij ons aan tafel om te genieten van een aantal  schotels van De Houten Vier.

Prima eten en prima bediening!
De commissie bedankt iedereen voor de prachtige bloemen!

Wij wensen jullie een goed golfseizoen en hopelijk tot begin november.

Annemieke, Erica en Karin.

Klik hier voor alle verslagen van de zondagmiddagwinterinstuif.

Nieuwe jaargang van de M@rker gestart, eerste editie is gepubliceerd

Beste Olympus-leden,

De nieuwe M@rker is uit, dit is de eerste editie van de nieuwe jaargang 2017. Er verschijnen elk jaar 6 edities.  De volgende editie zal in april verschijnen. Iedereen die een bijdrage wil insturen zal die tijdig moeten inleveren en wel uiterlijk op de 15e van de maand van verschijning.

Het schema van 2017 is als volgt:

  • No1: eind februari
  • No2: eind april
  • No3: eind juni
  • No4: eind augustus
  • No5: eind oktober
  • No6: eind december

Gedrukte exemplaren zullen binnenkort zoals altijd in onze clublounge liggen, bestemd voor degenen die liever een papieren exemplaar lezen.

Veel leesplezier!

De Redactie

Groot onderhoud op Golfbaan De Hoge Dijk

Werkzaamheden op Golfbaan De Hoge Dijk

Beste leden van Olympus

In de aankomende weken wordt er een aantal werkzaamheden op onze golfbaan uitgevoerd die mogelijk overlast kunnen veroorzaken.

Kappen van diverse bomen.

Afgelopen voorjaar is er in samenwerking met het adviesbureau NLadviseurs een vijfjaren beheerplan opgesteld ter behoud en verbetering van de vitaliteit van de beplanting.

Als onderdeel hiervan zal er binnenkort een aantal bomen worden gekapt om zo andere bomen de ruimte te geven om door te groeien. Tussen hole 15 en 16 en hole 9 en 18 zijn het met name populieren en abelen die moeten wijken om de nieuwe aanplant, o.a. jonge eiken, de kans te geven zich te ontwikkelen.

Daarnaast worden er op verschillende plaatsen door de baan een aantal zieke bomen weggehaald.

Helaas moeten ook de drie bomen bij de afslag van hole 1 en 4 gekapt worden, omdat de wortels niet alleen het straatwerk omhoog drukken maar ook schade gaan aanrichten aan de afslagplaats van hole 4 en aan de naastgelegen oefengreen. We realiseren ons dat we deze gezichtsbepalende bomen enorm gaan missen en beraden ons over vervanging iets verderop.

Drainage hole 18

In de tweede helft van deze maand zal Aha de Man, in opdracht van het bestuur De Hoge Dijk, de fairway van hole 18 opnieuw draineren.

Vanaf het pad voor de damestee tot en met de voorgreen zal er ongeveer 3.000 strekkende meter drainage ingegraven worden. Aan de linkerzijde van de hole komen vijf nieuwe putten, waar de drainage verzameld wordt en hier vandaan voeren vijf pvc-buizen het water af naar de sloot tussen hole 18 en 10.

De sleuven die voor het ingraven van de drainage gemaakt worden zullen na de werkzaamheden worden gevuld met zand en afgewerkt met graszoden. De verwachting is dat de hole twee weken gesloten is maar ruim voor de NGF-competitie begint weer in goede staat verkeert.

Herstel slagboom parkeerterrein

Begin december werd de slagboom op het parkeerterrein door twee verschillende ongevallen flink beschadigd. Half februari zal de slagboom weer worden hersteld.

De locatie zal iets verplaatst worden en het systeem wordt verbeterd. Bij de inrit zal de automobilist nu direct een parkeerkaartje ontvangen en de rittenkaarthouder kan zowel bij het inrijden als het uitrijden zijn pasje gebruiken om de slagboom te openen.

Betaling van losse kaartjes kan zowel bij de pinautomaat op het parkeerterrein als bij de receptie en de horeca. Rittenkaarthouders kunnen hun pasje bij de receptie opladen.

De kosten voor parkeren bedragen 1 euro per dag maar de eerste 20 minuten zijn gratis.

De installatie van de slagboom zal, indien de weersomstandigheden het toelaten, in de laatste twee weken van februari plaatsvinden.

Namens het management

Hanny van de Sande

NGF/Olympus tevredenheidsonderzoek – uitnodiging presentatie 15 maart 2017

Beste Olympus leden,

Afgelopen jaar is de NGF gestart met een continu onderzoek, met de naam Players 1, onder leden van aangesloten golfclubs.

Olympus is een van de eerste golfclubs die participeert in dit Players 1 onderzoek. Inmiddels heeft een deel van de Olympusleden deelgenomen aan dit continu tevredenheidsonderzoek en zijn de eerste resultaten daarvan bekend.

Graag wil het Olympus bestuur leden van harte uitnodigingen voor een presentatie van dit Players 1 onderzoek en de resultaten van onze club door Patty Smit van NGF.

Datum: woensdag 15 maart om 19.30 uur

Lokatie: vergaderzaal Clubhuis Olympus

Presentatie: uitleg Players 1 onderzoek en 1ste resultaten Olympus door Patty Smit NGF

Aanmelden: via Proware

Een vriendelijke groet,

Margriet de Troye

Voor NGF-competitiespelers

Op zaterdag 25 februari, zondag 5, zaterdag 11 en zondag 19 maart worden weer matchplaywedstrijden voor competitiespelers georganiseerd.

Er wordt single matchplay gespeeld tegen iemand uit een ander team. Bij winst verdien je 1 punt voor je team; bij AS  ½ punt. Het team dat bij minimale deelname van 12 het hoogste winstpercentage heeft behaald wint de eerste prijs.
Inschrijfgeld €2,50 voor de start in de pot doen en afvinken dat je betaald hebt.
Na afloop de uitslag op de starlijst noteren.
Het ingelegde geld wordt 19 maart. verdeeld onder de teams die 1, 2 of 3 zijn geworden. De prijzen worden uitgekeerd in een tegoedbon voor DH4.

Er kan vanaf 30 januari ingeschreven worden.

TC