WebGenerator ProStats

Aankondiging klanttevredenheidsonderzoek onder Olympus leden.

Beste Leden,

Hoe tevreden zijn onze clubleden met onze club, met onze baan en met de Pro’s en wat zijn de wensen? Vragen waar wij, het bestuur van Olympus, graag een antwoord op zouden willen hebben. Het bestuur heeft daarom besloten om een klanttevredenheidsonderzoek te doen onder onze leden.

Er is voor zo’n onderzoek  door de NGF, PGA en NVG samen met het Deens softwarehuis, Raw Milk, een programma ontwikkeld voor golfbanen en –clubs. Het programma “ Players First” is bedoeld om golfclubs en golfbanen meer inzicht te geven in de beoordeling van hun diensten en producten  door de clubleden. Het onderzoek bestaat uit een enquête. Een deel van onze clubleden krijgt de enquête deze week al toegestuurd. De overige leden ontvangen deze enquête later in het jaar. De gegevens uit de enquête zullen worden doorgestuurd via de NGF naar Raw Milk. Deze gegevens zijn anoniem en zullen uitsluitend worden gebruikt voor dit onderzoek.

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, hebben wij jullie hulp nodig en verzoeken wij jullie om de toegestuurde vragenlijst ingevuld te retourneren.

Alvast bedankt!

Namens het bestuur
Margriet de Troye