WebGenerator ProStats

Algemeen wedstrijd reglement 2017

Klik hier voor het Algemeen wedstrijd reglement 2017.

Aanpassingen Algemeen Wedstrijdreglement van Olympus:
Inmiddels heeft het bestuur van Olympus het nieuwe AWR vastgesteld (zie bovenstaande link). Dit jaar zijn er slechts een paar kleine wijzigingen en een grote:
Artikel 11: Daar is nu opgenomen dat bij herhaaldelijke “No Show” een speler van latere wedstrijden kan worden uitgesloten.
Artikel 12: bepaalt is nu dat een speler 10 minuten voor zijn starttijd op de tee aanwezig moet zijn. Dat was 5 minuten.
Artikel 17: is aan toegevoegd dat er bij de individuele clubkampioenschappen nooit van een buggy gebruikt gemaakt mag worden.
Artikel 19: Ofschoon de NGF wat relaxter is geworden omtrent telefoongebruik, staat in artikel 19. nog altijd dat uw telefoon in ieder geval op stil maar het liefst helemaal uit moet staan.
Artikel 21: is de nieuwe plaatselijke regel, inzake per ongeluk bewogen bal, toegevoegd als grootste wijziging dit jaar.