WebGenerator ProStats

Alle Commissies

Automatisering Commissie De realisatie van optimale informatie- en communicatievoorzieningen door het adviseren over en beheren van hardware, software en de website van Olympus.

Bedrijfsleden Commissie Behartigen van de belangen van de bedrijfsleden en sponsors; afstemming met Olympus en De Hoge Dijk.

Beroep Commissie Behandelen en beoordelen van beroepen door Olympus leden ingediend naar aanleiding van beslissingen van het Olympus bestuur.

ClubLounge Commissie Verzorgen en inrichten van de ClubLounge.

Dames Commissie De organisatie van wedstrijden voor dames op dinsdagochtend. Van november t/m februari geen wedstrijden op dinsdagochtend. Wel een instuif op donderdagochtend (samen met de heren en de clubhandicappers). GroenCommissie De groencommissie adviseert De Hoge Dijk over zaken zoals het natuurbeheer en het groen rondom het clubhuis.

Handicap 54 Commissie De HCP 54 commissie neemt namens de Nederlandse Golf Federatie (NGF) examens af voor het zogenaamde Golfvaardigheidsbewijs bestaande uit het Regelexamen en het begeleiden van een 9-holesronde op de Abcoudebaan.

Handicap en Regel Commissie Het vaststellen en registreren van de speelsterkte van Olympusleden en van vrije golfers (niet-leden die zich hiervoor bij Olympus aanmelden en daar speciale contributie voor betalen). Voorts adviseert deze commissie de leden over de spelregels en De Hoge Dijk over regeltechnische zaken (zoals markering van hindernissen en maairegimes).

Handicart Consul Behartigt namens de Stichting Handicart de belangen van spelers die tijdelijk of permanent minder valide zijn en daardoor aangewezen zijn op het gebruik van een handicart.

Heren Commissie De organisatie van wedstrijden voor heren op donderdagochtend. Van november t/m februari instuifwedstrijden samen met de dames en de clubhandicappers.

Jeugd Commissie Behartigen van alle zaken betreffende de Olympus Jeugd.

MaandagavondCommissie Deze commissie organiseert in de maanden april t/m augustus een reeks wedstrijden op maandagavond voor spelers met een handicap van maximaal 36.0.

Nieuwe  Leden  Commissie Verwelkomen van de nieuwe leden; wegwijsmaken binnen de club en op de golfbaan; organiseren van kennismakingsbijeenkomsten en wedstrijden.

Clubblad Redactie De Redactie verzorgt de inhoud, opmaak, verzendlijst en digitale verzending van het officiële cluborgaan van onze golfvereniging. Dit cluborgaan (voorheen de Nieuwsbrief) verschijnt minimaal 6x per jaar. Tevens wordt er telkens een aantal gedrukte exemplaren via Olympus’ clublounge verspreid.

Old Grand Dad Club Consul De Stichting “Old Grand-Dad Club” Nederland stelt zich ten doel het onderling samenzijn van golfspelende grootvaders te bevorderen én financiële middelen te verzamelen, waardoor gehandicapte jeugd de gelegenheid krijgt meer aan sport en spel te doen.

Senioren Commissie De organisatie van wedstrijden voor senioren (dames 50+, heren 55+) elke week op woensdag gedurende de maanden maart t/m oktober.

Sponsor- en Evenementen  Commissie Coördineert contacten en afspraken met bedrijven die Olympus-activiteiten sponsoren en ondersteunt evenementen/wedstrijden die niet binnen de reguliere wedstrijdagenda vallen.

Stichting Beeld & Golf Technische Commissie Regelt zaken rond de NGF-competie en selecteert de spelers voor de diverse teams.

Vrijdagavond Commissie Deze commissie organiseert in de maanden april t/m augustus een reeks wedstrijden op vrijdagavond voor spelers met een handicap van maximaal 36.0.

Wedstrijd Commissie Organiseert clubkampioenschappen en overige wedstrijden in het weekend voor alle handicapcategorieën.

Woensdagavond Commissie Deze commissie organiseert in de maanden april t/m augustus een reeks wedstrijden op woensdagavond voor spelers met een handicap van maximaal 18.4.

Zondagmiddaginstuif Commissie Organiseert de Zondagmiddag Instuif wedstrijden in de periode november t/m februari.