WebGenerator ProStats

Beste leden,

In 1976 heeft een aantal enthousiaste mensen het initiatief genomen om in Amsterdam een golfclub op te richten. Nu, bijna 40 jaar later, kijken we daar als bloeiende golfclub Olympus met meer dan 1000 leden dankbaar op terug en willen we ons 40-jarig bestaan met een groots feest vieren van 5 t/m 7 augustus 2016.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende:

 • De ProAm-wedstrijd op vrijdag 5 augustus 2016, waarvoor u van harte bent uitgenodigd.
 • De sponsorpakketten die u kunt afnemen om daarmee de festiviteiten rond het lustrum mede mogelijk te maken.

ProAm-wedstrijd: Doe mee !

Onze lustrumviering gaat van start met een ProAm-wedstrijd  op vrijdag 5 augustus. We hebben een aantal gerenommeerde golfprofessionals bereid gevonden om aan deze ProAm deel te nemen en we willen u, als relatie van OGC Olympus, in de gelegenheid stellen om in deze wedstrijd met een van deze professionals mee te spelen.  Uw golfhandicap speelt geen rol, uw plezier staat voorop en u gaat genieten van de wedstrijd en van het sublieme spel van de golfprofessionals, die uiteraard wel de strijd met elkaar aangaan.

De kosten van deelname aan de ProAm bedragen € 750. Voor dat bedrag mag u met drie  personen meespelen in een flight, samen met een van de pro’s. Een unieke gelegenheid om met een bekende golfpro een wedstrijd over 18 holes te spelen. De wedstrijd start met een all-tee start. In de baan wordt u verwend met heerlijke hapjes en drankjes, en na afloop bieden wij u een barbecue aan. Uiteraard wordt uw bedrijf vermeld als ProAm-deelnemer op de lijsten die op de tv-schermen in onze clublounge en op de website van Olympus te zien zullen zijn.

Sponsoren van de festiviteiten

Voor de zaterdag en de zondag hebben we een uitgebreid programma met golfactiviteiten en andere feestelijkheden samengesteld voor onze leden. We hebben u als sponsor hard nodig om deze festiviteiten mogelijk te maken. Uiteraard staat daar ook iets tegenover. We hebben drie sponsorpakketten samengesteld en hierna leest u wat wij u kunnen bieden.

Pakket A ad € 1.000

 • Een bord met naamsvermelding bij de afslag of bij de green van een van de holes gedurende de lustrumviering
 • Een bord bij de chipping- of putting green gedurende de lustrumviering
 • Een bord bij de ingang (de brug) van het golfcomplex gedurende de lustrumviering
 • Naamsvermelding op de tv-schermen in de clublounge gedurende de lustrumviering
 • Naamsvermelding als partner van het lustrum op de website van Olympus gedurende het hele lustrumjaar 2016 of vanaf het moment dat de sponsorovereenkomst is getekend
 • Een hele pagina advertentieruimte in de speciale lustrumuitgave van Olympus die eind mei/begin juni verschijnt in een oplage van 1200 stuks.
 • Deelname voor twee personen aan de cross-country wedstrijd op zaterdag 6 augustus en aan het geheel verzorgde lustrumfeest dat aansluitend plaatsvindt, voor u als gast van Olympus uiteraard zonder kosten.

Pakket B ad € 750

 • Een bord met naamsvermelding bij de afslag of bij de green van een van de holes gedurende de lustrumviering
 • Een bord bij de chipping- of putting green gedurende de lustrumviering
 • Naamsvermelding op de tv-schermen in de clublounge gedurende de lustrumviering
 • Naamsvermelding als partner van het lustrum op de website van Olympus gedurende het hele lustrumjaar 2016 of vanaf het moment dat de sponsorovereenkomst is getekend
 • Een hele pagina advertentieruimte in de speciale lustrumuitgave van Olympus die eind mei/begin juni verschijnt in een oplage van 1200 stuks.
 • Deelname voor twee personen aan de cross-country wedstrijd op zaterdag 6 augustus en aan het geheel verzorgde lustrumfeest dat aansluitend plaatsvindt, voor u als gast van Olympus uiteraard zonder kosten.

Pakket C ad € 500

 • Een bord met naamsvermelding bij de afslag of bij de green van een van de holes gedurende de lustrumviering
 • Naamsvermelding op de tv-schermen in de clublounge gedurende de lustrumviering
 • Naamsvermelding als partner van het lustrum op de website van Olympus gedurende het hele lustrumjaar 2016 of vanaf het moment dat de sponsorovereenkomst is getekend
 • Een hele pagina advertentieruimte in de speciale lustrumuitgave van Olympus die eind mei/begin juni verschijnt in een oplage van 1200 stuks.
 • Deelname voor twee personen aan de cross-country wedstrijd op zaterdag 6 augustus en aan het geheel verzorgde lustrumfeest dat aansluitend plaatsvindt, voor u als gast van Olympus uiteraard zonder kosten.

Uiteraard kunt de keus maken om deel te nemen aan de ProAm en daarbij ook een van de sponsorpakketten af te nemen.

Mocht u nog vragen hebben, dan zijn we graag bereid om een en ander nader toe te lichten. U kunt daarvoor contact opnemen met Metha Parson, 06 42362068, of Marijke Rouwhorst, 06 55906311, van de lustrumcommissie. Wij kijken uit naar de lustrumviering van OGC Olympus en we hopen van harte dat wij u daar mogen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Marijke Rouwhorst, Voorzitter lustrumcommissie OGC Olympus

Dear Sir, Madam,

A number of enthusiastic people took the initiative in 1976 to found a new golf club in Amsterdam. Now, after 40 years, we gratefully look back with a thriving golf club Olympus, with more than 1000 members, and we are planning to celebrate these 40 years with a huge party from August 5th – 7th, 2016.

We kindly demand your attention to the following:

 • You are invited to the ProAm match, which is scheduled for Friday, August 5th.
 • We have composed a number of sponsor packets in order to cover the costs of the anniversary celebration and to make it possible for all our members to participate in the event.

ProAm: Join us !

The annniversary celebration starts on Friday, August 5th with a ProAm match. Participating are a number of well-known golf professionals and we would like to give you the opportunity to play along with these professionals. No matter what your handicap is, most important is your enjoyment of the game and the high level of play of these professionals, who no doubt will be very competative with each other. The costs for participation in the ProAm will be € 750. This will entitle you to play 18 holes in a flight with three players of your own choice, the fourth being the well-known golf pro. The match starts with an all-tee start. During the play you shall be spoiled with delicious appetizers and refreshments to be followed by a BBQ after the match.

Obviously your company shall get an honorable mention as a ProAm-participant, both on the tv in our club lounge and on the Olympus website.

Festivity sponsors:

On Saturday and Sunday we have organized an extensive program with various festivities and golf activities for our members. In order to plan these activities, we kindly ask you to participate as a sponsor. For our sponsors we have three different packets available:

Packet A at € 1.000

 • A name board on the tee or near the green at one of the holes during the celebrations
 • A name board near the chipping and/or putting practice green during the celebrations
 • A name board near the entrance (the bridge) of the golf complex during the celebrations
 • Name recognition on the tv in the club lounge during the celebrations
 • Name recognition as a partner of the anniversary celebration on Olympus’ website from the moment the sponsor contract is signed and for the duration of 2016
 • One entire page for your advertisement in the special anniversary issue of the Olympus magazine, to be published in June for approximately 1200 readers
 • Participation for two players in the cross-country match on Saturday, August 6th and the all-inclusive anniversary party on Saturday evening, costs of which are included in the price of the packet.

Packet B at € 750

 • A name board on the tee or near the green at one of the holes during the celebrations
 • A name board near the chipping and/or putting practice green during the celebrations
 • Name recognition on the tv in the club lounge during the celebrations
 • Name recognition as a partner of the anniversary celebration on Olympus’ website from the moment the sponsor contract is signed and for the duration of 2016
 • One entire page for your advertisement in the special anniversary issue of the Olympus magazine, to be published in June for approximately 1200 readers
 • Participation for two players in the cross-country match on Saturday, August 6th and the all-inclusive anniversary party on Saturday evening, costs of which are included in the price of the packet.

Packet C at € 500

 • A name board on the tee or near the green at one of the holes during the celebrations
 • Name recognition on the tv in the club lounge during the celebrations
 • Name recognition as a partner of the anniversary celebration on Olympus’ website from the moment the sponsor contract is signed and for the duration of 2016
 • One entire page for your advertisement in the special anniversary issue of the Olympus magazine, to be published in June for approximately 1200 readers
 • Participation for two players in the cross-country match on Saturday, August 6th and the all-inclusive anniversary party on Saturday evening, costs of which are included in the price of the packet.

 

Obviously it is also possible to participate in the ProAm match and to purchase one of the above-mentioned sponsor packets.

Should you have any further questions, please do not hesitate to contact Metha Parson, email methaparson@hotmail.com or Marijke Rouwhorst, rouwhorstmar@planet.nl, both members of the anniversary committee.

Yours sincerely,

Marijke Rouwhorst, OGC Olympus