WebGenerator ProStats

50+OCHTEND WEDSTRIJDREGLEMENT

 1. ALGEMEEN
  Voor 50+ochtend wedstrijden van de Open Golfclub is het Algemeen Wedstrijd Reglement Olympus van toepassing, voor zover hieronder niet anders bepaald.
 1. INSCHRIJVINGEN
  Inschrijving staat alleen open voor leden van 50 jaar en ouder zoals gedefinieerd in het Algemeen Wedstrijd Reglement van Olympus.
 1. 9-HOLES
  Bij de 50+ochtend wedstrijden bestaat de mogelijkheid om 9-holes i.p.v. 18 holes te spelen.
  Aanmelden dient plaats te vinden in de wedstrijdagenda 50+ochtend
  9 holes. Tenzij anders bepaald slaan alle 9-holes spelers vanaf de rode tee.
  Deelnemers worden dan in principe in de tweede lus van de laatste 9 te spelen holes ingedeeld. Deze scores tellen mee in het 9-holes
 1. MEERIJDEN IN BUGGY’S
  Om tijdens de 50+ochtend wedstrijden de snelheid van het spel te bevorderen, is het toegestaan om, indien in de betreffende flight een buggy aanwezig is, zonodig incidenteel een stukje mee te rijden door
  50-plussers die niet in het bezit zijn van een handicart pas.
 1. SPELEN VANAF EEN ANDERE TEE
  Tenzij de organisatie van de 50+ochtendwedstrijden voor de betreffende wedstrijd anders heeft bepaald, kunnen spelers kiezen of zij vanaf de gele– of rode tee willen afslaan. Heren die 18 holes spelen en vanaf de rode tee afslaan, komen niet in aanmerking voor het eclectic klassement.
 2. 50+OCHTEND ALGEMEEN-KLASSEMENT
  Per deelnemer/ster geldt het totaal van zijn/haar beste 9 resultaten behaald in minimaal de helft +1 gespeelde 50+ochtend Q-wedstrijden. De deelnemer/ster met het hoogste totaal in zijn/haar klasse van de beste 9 resultaten winnen het 50+ochtend ALGEMEEN-KLASSEMENT van het lopende seizoen. In het geval van ties gelden de beste 10 resultaten, etcetera.Alleen resultaten over het aantal Q-wedstrijden behaald in voltooide Q-wedstrijden tellen mee. Een wedstrijd geldt als voltooid, indien tenminste de helft van de deelnemers zijn ronde heeft kunnen beëindigen. Er worden vier klassementen bijgehouden:

  • één voor dames en één voor heren voor de 18 holes wedstrijden en
  • één voor dames en één voor heren voor de 9-holes wedstrijden.

  Publicatie zal plaatsvinden op de website.

 1. 50+OCHTEND ECLECTIC-KLASSEMENT
  Om een plaats in het Eclectic-klassement te veroveren, geldt een minimale deelname van de helft + één van de Q-wedstrijden.
  Per deelnemer wordt per hole de laagste score van al haar/zijn scores in 50+ochtend Q-wedstrijden bijgehouden. Wie aan het eind de competitie het laagste totaal (netto: 50 % van de slot-hcp) over het aantal voltooide Q-wedstrijden, wordt de ECLECTICUS bij de heren en ECLECTICA bij de dames van het lopende seizoen. In geval van ties wint degene die het beste scoretotaal over de laatste 9 holes (hole 10 t/m 18). Is dat resultaat ook gelijk, dan over de laatste 6 holes, vervolgens de laatste 3 holes en daarna de laatste hole (18).
  Er worden dit jaar vier klassementen bijgehouden, twee voor dames en twee voor heren (zie punt 6).
 1. DE BESTE 75-PLUSSER
  Naast het algemeen-klassement wordt ook een klassement bijgehouden van de beste 75-plusser. Daarvoor in aanmerking komen dames en heren van 75 jaar en ouder.
  Ook hier is van toepassing datgene wat bij het 50+ochtend algemeen-klassement staat aangegeven.

Vastgesteld in 2017 door het bestuur van de Open Golfclub Olympus