WebGenerator ProStats

MEDIAAN PEILPUNTEN SCORING SYSTEEM

— toegepast in de Cup-Klassementen van de Olympus Avond Competities — 

De VAC-Cup klassementen worden gewonnen door de deelnemer met het hoogste totaal van zijn of haar beste 8 wedstrijd-resultaten, uitgedrukt in peilpunten.

In de reeks van VAC-wedstrijden zal in een wedstrijd gespeeld onder gunstige omstandigheden het algemene score-peil beter zijn dan in een wedstrijd gespeeld onder slechte omstandigheden. Dit verschil in moeilijkheidsgraad komt (statistisch) het best tot uitdrukking in de variërende mediane wedstrijdscores van de competitie-serie.

Omdat niet alle deelnemers aan alle wedstrijden kunnen meedoen, zouden spelers die hun beste 8 (geldende) resultaten behalen in de ‘gemakkelijkste’ wedstrijden een oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van andere spelers, die wellicht niet in die wedstrijden hebben kunnen deelnemen. Deze ongelijkheid in kansen kan worden geneutraliseerd door een correctie van de scores, uitgedrukt in hun relatie ten opzichte van de mediane wedstrijd score (ofte wel: de score van de middelste deelnemer in de resultaten-rangschikking van spelers die aan hun wedstrijdronde zijn begonnen). Dit principe is uitgewerkt in een eenvoudig toepasbaar peilpunten systeem, waarbij gebroken en negatieve getallen worden geëlimineerd. De berekening is als volgt:

Een speler met een score beter dan de MEDIAAN (mediane wedstrijdscore) ontvangt aan peilpunten: het verschil tussen zijn score en de MEDIAAN, vermenigvuldigd met 10.Spelers met een score gelijk aan de MEDIAAN ontvangen 5 peilpunten.

Alle spelers met een score slechter dan de MEDIAAN ontvangen 1 peilpunt.

Spelers zonder score (No Returns, Diskwalificaties) ontvangen 0 peilpunten.