WebGenerator ProStats

VAC Reglement 2017

1. Algemeen

Op VAC wedstrijden van Open Golfclub Olympus is het Algemeen Wedstrijd Reglement Olympus 2017 van toepassing, voor zover hieronder niet anders bepaald.

2. Inschrijving

  • Inschrijving staat open voor mannen en vrouwen met exact handicaps tussen 0 en 45. Van 0 t/m 21,4 exact handicap wordt de speler ingeschreven in de LaVAC, van 21,5 t/m 45 in de HoVAC.
  • Bij hun eerste deelname worden de deelnemers aan de hand van hun dan geldende handicap voor de duur van de VAC-competitie ingedeeld in de LaVAC of HoVAC.
  • Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 per ronde.

3. Speeldata

Op 19 vrijdagen in de maanden april t/m september 2017.  Zie hiervoor de wedstrijdkalender. De eerste VAC wedstrijd van dit seizoen vindt plaats op vrijdag 21 april. Uitreiking van alle klassementsprijzen vindt plaats tijdens de feestelijke slotavond op vrijdag 8 september 2017.

4. Spelvorm

Stableford met 100% handicapverrekening.

5. Dagklassement

Als dagwinnaar geldt de speler met het hoogste totaal Stablefordpunten. Bij gelijke stand wordt de uitslagvolgorde bepaald met behulp van de Matching Cards Method. Daarnaast zijn er nog andere prijzen beschikbaar (o.a. voor Nearies en Learies) op door de commissie aan te wijzen holes.

6. Algemeen klassement

  • Per deelnemer geldt het totaal van haar of zijn beste 8 peilpunten resultaten behaald in de VAC wedstrijden (Zie toelichting peilpunten systeem). De deelnemer met het hoogste totaal wint het ALGEMEEN klassement van het seizoen 2017. Er moet ook aan minimaal 8 wedstrijden deelgenomen zijn.
  • In het geval van ties geldt het totaal van de beste zeven wedstrijden, et cetera. Er zijn aparte klassementen voor de LaVAC en HoVAC.
  • De tussentijdse klassementen verschijnen op de website van Olympus.
  • Alleen resultaten behaald in voltooide wedstrijden tellen mee. Een wedstrijd geldt als voltooid, indien tenminste de helft van de deelnemers alle 18 holes heeft gespeeld. Als er meer dan 3 wedstrijden worden afgelast of niet voltooid, zullen in plaats van de beste 8, de beste 7 scoreresultaten voor het algemeen klassement gelden.
  • De resultaten van de speciale slotwedstrijd tellen niet mee voor het eindklassement.

7. Eclectic klassement

Per deelnemer wordt per hole de laagste score van al haar of zijn scores in VAC wedstrijden bijgehouden. Aan het einde seizoen wordt de netto score berekend door 50% van de exact handicap (aan het begin van de laatst gespeelde wedstrijd) af te trekken van de bruto score. De personen in de LaVAC en HoVAC met de laagste netto scores zijn de ECLECTIC winnaars van het seizoen 2017. In het geval van ties is de hoogste behaalde stablefordscore in een van de gespeelde wedstrijden doorslaggevend. Er moet voor deze prijs ook aan minimaal 8 wedstrijden deelgenomen zijn.

8. Slotavond

Prijswinnaars en al degenen die dit seizoen aan minimaal 8 VAC-wedstrijden hebben deelgenomen, zijn uitgenodigd voor de slotavond op 8 september, met bijbetaling van een nader vast te stellen bijdrage.

Ook andere VAC deelnemers  kunnen, voor zover er plaats is, aan het diner deelnemen voor een aangepast bedrag in verhouding met het aantal deelgenomen wedstrijden (zie aankondiging te zijner tijd).