WebGenerator ProStats

Verslag NL-Against the rest of the World – 30 mei 2015

English see below!

Het idee voor deze wedstrijd kwam van Arvid, omdat het hem zo leuk leek als onze buitenlandse leden ook wat meer aan de Olympus wedstrijden mee zouden doen. Om de groep Koreaanse leden hiervoor te kunnen benaderen, zou de heer John Lee als tussenpersoon optreden.

Een heel traject werd opgestart. Zo vertaalde Niels de Troye in de wintermaanden de regelgeving van het handicap systeem, een systeem wat bij vele buitenlandse leden helemaal niet bekend is, zodat meteen als de baan weer qualifying was, zij konden starten met het halen van een actieve handicap. Vele Koreaanse leden liepen zo snel als het kon Q kaarten die met zeer hoge scores door de handicapcommissie behandeld werden.

In maart werd een handleiding van Proware  en een wedstrijduitleg gemaakt en vertaald naar het Engels. Vele mailtjes gingen over en weer en uiteindelijk resulteerde dit in deelname van 20 Koreaanse leden, van de 39 “rest of the World” deelnemers van diverse nationaliteiten zoals oa Engelse, Belgische, Surinaamse.

Al vroeg in de ochtend ging onze eerste internationale wedstrijd van start met twee wedstrijdtafels om zich bij te melden. Daar er intensief gevraagd werd hoe eea werkte ontstond er soms een rij aan de internationale tafel, maar gelukkig was iedereen op tijd klaar om aan de start te verschijnen. Alle spelers op hole 1 werden ontvangen en gestart door Mieke. Op hole 10 nam Ton de honneurs van het starten waar, zodat iedereen na een warm welkom aan de strijd kon beginnen.

Na de stortbuien van de avond ervoor scheen er nu een bleek zonnetje, al blies er wel een koude wind. Dit weerhield niemand ervan om elkaar flink partij te geven om punten voor zijn/haar team binnen te halen. Rond koffietijd werd iedereen in de baan voorzien van een heuse “koffie snack”, jawel een kroket. Maar ondanks het vroege tijdstip werd snack met smaak verorberd!

Bij binnenkomst werd de score elektronisch ingevoerd, met dank aan Niels de Troye, en bleek al snel dat de “non NL” groep sterk aan de leiding ging. Even kwam de NL groep tot op 6 punten dichterbij, maar na binnenkomst van de laatste flights viel de genade klap en werd de einduitslag 81 om 64. Winst voor de Rest of the World. Gefeliciteerd.

De wisselbeker, aangeboden door De Hoge Dijk , werd aan de heer Ahn overhandigd en alle buitenlandse leden konden de groepsprijs, mogelijk gemaakt door de sponsor Volvo Bangagare, in ontvangst nemen. Hierna werd de winnende groep op de foto gezet en kwam er een eind aan een zeer geslaagde wedstrijd en dag.

Volgend jaar gaan de NL leden uiteraard proberen de wisselbeker over te nemen!

Persoonlijke prijzen waren er ook te winnen voor neary en longest:
Neary : de heer PS Kim
Longest dames: mevrouw Hee Won Seo
Longest heren: Rashied Badal

De wedstrijdleiding bedankt de sponsor Volvo Bangarage, de heer Lee, Arvid, Metha, Niels, Ton en iedereen die bij de voorbereidingen betrokken was. Tot volgend jaar.

Marja/Frances/Mieke

Klik hier voor het hele online fotoalbum van deze wedstrijd (met dank aan Frances)

English version:
May 30, 2015, NL against the Rest of the World

The idea came from Arvid, manager at De Hoge Dijk, and after a lot of preparations, including the playing of Q-cards to establish handicaps by many Korean members, the match kicked off with 39 foreign members, including 20 Korean players.

After heavy rains on the night before, the day started with a pale sun and a cold wind.

All competitors delivered a fierce battle to gain as many points as possible for their own group.  In the morning all players were provided with a real coffee snack, a Dutch kroket, and in spite of the early hour the snack was consumed with relish !

Upon entry the results were entered electronically and soon it became clear that the ‘non-NL’ group took a strong lead. For a short while the NL-group came closer up to 6 points, but after entry of the last flights the final blow fell, which resulted in an end score of 81 to 65. A winner for the Rest of the World. Congratulations !

The trophy, offered by De Hoge Dijk, was handed over to Mr Ahn, captain of the Rest of the World, and all foreign members could take the group price, made possible by sponsor Volvo Ban garage. The winners were photographed and herewith a very succesful match day came to an end.

It goes without saying that the NL-members are going to try to take over the trophy next year.

Personal prices were for:

Neary: Mr P.S. Kim
Longest drive ladies: Mrs Hee Won Seo
Longest drive men: Mr Rashied Badal

The wedcom thanks sponsor Volvo Ban garage, Mr Lee, Arvid, Metha, Niels, Ton and everyone involved with the preparations. See you next year.

Marja, Frances, Mieke

Click here for the complete photo album online (thanks to Frances)

Onze sponsor Volvo Bangarage

Volvo Bangarage

Vlaggen van de deelnemers

De prijzen

Het gaat beginnen

Arvid die namens De Hoge Dijk de wisselbeker sponsort

Even goed tellen

Hoe is de stand

Patat van de sponsor

Scores worden nauwkeurig ingevoerd

Eindstand - klik voor vergroting

De heer John Lee wordt bedankt voor al zijn hulp

Winnaar neary hole 6 de heer PS Kim

Winnaar longest dames Hee Won Seo

Winnaar longest heren Rashied Badal

Speech van de heer Ahn namens de Koreaanse leden

Prijs voor de winnende groep

Winnaars - Rest of the World

Verliezers - Nederland