WebGenerator ProStats

Contact over lidmaatschap

Informatie
Informatie over het Olympus lidmaatschap is te verkrijgen bij:

Aanmelden
Alle informatie en hoe aan te melden voor het lidmaatschap klik
hier

Tarieven
Voor de tarieven van Olympus en de Hoge Dijk: klik hier.

Contributieteruggaafverzekering
Informatie over de contributieteruggaafverzekering vindt u hier.

Afstandverklaring
Het formulier voor afstandverklaring inzake rechten uit obligatie vindt u hier.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het Olympus lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking op heeft.