WebGenerator ProStats

Voorwaarden inschrijving 2018

VERTEGENWOORDIGING VAN OLYMPUS
De vereniging stelt voor de competitieteams een aantal faciliteiten ter beschikking, zoals het reserveren van speeltijden, een financiële ondersteuning t.b.v. activiteiten technische commissie, extra trainingsmogelijkheden, etc. Daartegenover mag van de spelers worden verwacht dat zij Olympus op waardige wijze vertegenwoordigen. Onze competitieteams zijn visitekaartjes van OLYMPUS. Dit heeft betrekking op een aantal aspecten:

  • Sportief en hoffelijk gedrag voor, tijdens en na de wedstrijd.
  • Het voldoen aan de gebruikelijke competitie-etiquette aan het einde van de competitiedag, zoals het voltallig, in gepaste kledij, aanwezig blijven tot en met de afsluitende speeches van de captains.
  • Gezamenlijke invulling van en aanwezigheid tijdens de wedstrijddagen waarop men gastteam is, ook als het eigen team niet speelt.
  • Representatieve golfkleding, waarbij het gebruik van de clubtrui verplicht is.

INSCHRIJVING
Inschrijving staat open voor een ieder die in 2018 lid zal zijn van OLYMPUS. Voor deelname aan de competitie gelden de volgende leeftijdscriteria:

  • dames en heren geen leeftijdslimiet
  • dames senioren met ingang van 1 januari 2018: 50 jaar of ouder
  • heren senioren met ingang van 1 januari 2018: 50 jaar of ouder
  • jeugd met ingang van 1 januari 2018: jonger dan 21 jaar

Inschrijving geschiedt via de Olympussite. De inschrijvingstermijn sluit 30 september 2017.

SELECTIE EN INDELING
In eerste instantie zal een selectie worden gevormd op basis van de speelsterkte, welke voornamelijk wordt vastgesteld aan de hand van de resultaten behaald in qualifying wedstrijden gedurende het seizoen 2017 en de Exact Handicap per 1 oktober 2017. Tevens wordt gekeken naar de competitieresultaten in voorgaande jaren, de uitslagen van de clubkampioenschappen. Ook het advies van de pro wordt meegewogen.

De selectie en (globale) teamindeling voor de diverse competities zal zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijvingstermijn bekend worden gemaakt via de site.

Na de indeling is het spelers, behoudens onvoorziene omstandigheden, niet toegestaan om zich terug te trekken (vanwege benadeling andere spelers/clubleden).

COMPETITIEPERIODE
De wedstrijden worden gespeeld in de maanden april en mei 2018. Deelnemers worden geacht alle speeldagen van hun competitie beschikbaar te zijn. Een overzicht van de speeldata is, zodra dit bekend is, te vinden op de website.
Bovendien zullen er in de wintermaanden mogelijkheden zijn om onderlinge oefenwedstrijden te kunnen spelen op De Hoge Dijk. De geselecteerden worden geacht hier regelmatig gebruik van te maken.

OVERIGENS
De spelers dienen rekening te houden met diverse kosten verbonden aan deelname in de competitie (vervoer, lunches, drankjes, e.d.).

Door inschrijving voor de competitie bevestigt de speler tevens zich te conformeren aan deze voorwaarden.

De technische commissie heeft het recht om spelers, die zich voor of tijdens de competitie 2018 niet houden aan hetgeen in deze voorwaarden is beschreven, een sanctie op te leggen.
Vragen of opmerkingen? Bel of mail: Jelle Postma   jelleazuurmees@telfort.nl 0297-563206 /06-55817523