WebGenerator ProStats

De M@rker, officieel cluborgaan van OGC Olympus

Van maart 2009 tot en met december 2013 was er al de digitale ‘Olympus Nieuwsbrief’, die zo’n 6 á 7 keer per jaar werd uitgebracht. Daarvoor bestond er een ‘papieren’ clubblad. De Nieuwsbrief (eigenlijk geen echte  ‘nieuwsbrief’, maar meer een soort clubblad) is m.i.v. januari 2014 verdwenen. Daarvoor in de plaats kwam de M@rker, het officiële (digitale) cluborgaan van Open Golfclub Olympus. Alle Olympusleden van wie een courant e-mailadres is geregistreerd, ontvangen de M@rker ongeveer een keer per twee maanden.

Voor niet-Olympus leden: u kunt zich hier aanmelden voor ons clubblad.

Hieronder vindt u het ‘archief’ van de Nieuwsbrieven / Clubbladen.