WebGenerator ProStats

DE REGELS

In de golfsport en ook bij Olympus (en op De Hoge Dijk) spelen regels een belangrijke rol. Welke dat zijn, valt te lezen op de pagina’s onder de knoppen van het menu “de Regels”.