WebGenerator ProStats

EGA-handicap

EGA Handicap

Hoe verandert uw EGA-Handicap ? Verlagen, maar mogelijk ook verhogen.

Nadat u Handicap 54 heeft gehaald, gaat u regelmatig spelen en uw scores verbeteren. Door Qualifying Kaarten (QK) in te leveren met scores van meer dan 36 Stablefordpunten daalt uw handicap. Als u een QK met 36 of minder Stablefordpunten inlevert, blijft uw handicap onveranderd, zolang uw handicap boven de 36 is. Deze QK moeten na het invoeren op de terminals in de brievenbus van de Handicap- & Regelcommissie worden geworpen.

Zodra uw handicap op deze wijze onder 36 is gedaald, leidt een score van minder dan 36 van Stablefordpunten mogelijk tot verhoging van uw handicap. Zie hieronder bij Bufferzone.

Wedstrijddeelname of losse QK
QK kunt u lopen door deelname aan golfwedstrijden, mits die aan qualifying condities voldoen of door het inleveren van ‘losse’ QK, officieel een “Extra Day Score (EDS)” genoemd.

Losse QK aanvragen en inleveren
Olympus-leden, en vrije golfers die bij Olympus hun handicap laten registeren, vragen – voor de ronde! – een QK aan via een van de terminals in de hal beneden of in het clubhuis van de baan waar gespeeld gaat worden. Let op dat u de goede baanlus-combinatie en kleur tee selecteert. Het etiket uit de terminal plakt u in de linker bovenhoek op de scorekaart en na afloop van uw ronde voert u de slagen in op een van de terminals, waarna u de QK in de gele brievenbus van de Handicap- & Regelcommissie werpt. Zorg er voor dat zowel u als uw marker de kaart getekend hebben. Uw marker moet zelf (ook) een handicap van 54 of minder hebben.

Als beide terminals onverhoopt niet werken, kunt u aan de balie van Golfbaan De Hoge Dijk een gele sticker vragen voor de QK die u wilt gaan lopen. Zorg er voor dat op de QK is aangegeven vanaf welke kleur tee u heeft gespeeld en dat zowel u als uw marker de QK getekend hebben.

QK op Golfbaan De Hoge Dijk versus elders gelopen:
Olympus-leden, en vrije golfers die bij Olympus hun handicap laten registeren, voeren de op Golfbaan De Hoge Dijk gelopen kaarten in via de terminals op de dag van spelen. U hoeft enkel de bruto slagen per hole in te voeren, want het systeem rekent de Stablefordpunten uit. Als dat om welke reden ook niet lukt, ontvangt de Handicap- & Regelcommissie uw QK graag in de brievenbus en zal zij de QK alsnog verwerken.

QK die op andere banen in Nederland worden gelopen voert u zelf in via het ledengedeelte van de website. Let op dat u de juiste baan(lus) en tee selecteert. U hoeft enkel de slagen per hole in te voeren, want het systeem rekent de Stablefordpunten uit. Vervolgens ontvangt de Handicap- & Regelcommissie deze kaart graag in de brievenbus.

QK die op een baan in het buitenland worden gelopen voert u zelf in via het ledengedeelte van de website. Let op dat u bij de baan “Buitenland” selecteert en enkel het totaal Stablefordpunten ingeeft. Vervolgens ontvangt de Handicap- & Regelcommissie deze kaart graag in de brievenbus ter controle.

Altijd inleveren
Alle QK kaarten dienen te worden ingeleverd, waar dan ook gelopen, van Olympus-leden en vrije golfers die bij Olympus hun handicap laten registeren. Dit helpt de Handicap- & Regelcommissie bij de correcte uitvoering van haar taak en verantwoording aan de club en NGF. Tegelijk zorgt het ervoor dat iedereen gelijk en eerlijk wordt behandeld en handicaps een correcte en actuele weergave van de speelsterkte zijn.

Inleveren van 9-holes kaarten
Alleen spelers met een exact handicap van 4.5 of hoger mogen QK inleveren over 9 holes.

Playing handicap
Op de lijsten naast de balie, beneden in de hal en bij de eerste tees kunt u zien hoeveel slagen (= playing handicap) u krijgt afhankelijk van welke holes u gaat spelen en vanaf welke kleur tee.

Bufferzone

Voor bepalen van uw nieuwe handicap na het lopen van een QK, wordt eerst gekeken naar de zogenaamde bufferzone. Uw handicap blijft ongewijzigd bij een score van Stablefordpunten in de bufferzone, geldend voor uw handicapcategorie. Om 9-holes scores vergelijkbaar te maken met 18-holes geldt voor een de 9-holes een gereduceerde bufferzone (zie onderstaande tabel):

Handicap Categorie Bufferzones (Stablefordpunten) 
Exact Handicap18-holes score9-holes score
1- 4.435 – - 36n.v.t.
24.5 - 11.434 – - 36n.v.t.
311.5 – - 18.433 – - 3635 – - 36
418.5 – - 26.432 – - 3634 – - 36
526.5 – - 36.031 – - 3633 – - 36
637.0 - 54.0n.v.t.n.v.t.

Als uw score buiten de bufferzone valt, kunt u hier uw nieuwe handicap laten uitrekenen.

Spelers uit handicapcategorie 1 mogen geen losse QK lopen. Hun handicap wordt enkel n.a.v. een wedstrijd aangepast.

Bij een wedstrijd kunnen de bufferzones worden aangepast via het Computed Buffer Adjustment (CBA) systeem, dat op basis van de wedstrijdscores met een vrij gecompliceerde berekening de bufferzone laat verschuiven om wedstrijdomstandigheden van verschillende dagen met elkaar vergelijkbaar te maken. Nadere details zijn te vinden op internet of kunt u navragen bij de Handicap- & Regelcommissie.

Jaarlijkse herziening
Aan de hand van een door de EGA voorgeschreven rekenmethode wordt aan het eind van elk jaar een handicapaanpassing bepaald voor iedere speler. Deze aanpassingen worden voor het overgrote deel door de Handicap- & Regelcommissie overgenomen. Eventuele handicapaanpassingen ziet u aan het begin van het jaar terug in uw handicapoverzicht op de website en op uw nieuwe NGF-pasje.

De NGF-pasjes worden in principe éénmaal per jaar gemaakt en voor het begin van het seizoen verspreid via de balie van Golfbaan De Hoge Dijk. Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw NGF-pasje kunt u een duplicaat aanvragen via de balie van Golfbaan De Hoge Dijk. Daar kunnen kosten aan verbonden zijn.
Voor 2016 wordt eenmalig geen algemene jaarlijkse herziening gedaan, maar kunnen wel individuele speelsterkten worden aangepast als daar naar mening van de Handicap- & Regelcommissie aanleiding voor is.

Deelname aan wedstrijden
NGF-wedstrijden
Spelers kunnen alleen aan NGF-wedstrijd deelnemen als zij beschikken over een EGA handicap.

Clubwedstrijden
De NGF beveelt alle clubs aan in haar wedstrijdreglementen op te nemen, dat het beschikken over een EGA handicap een voorwaarde is voor deelname aan qualifying wedstrijden en belangrijke toernooien.
Zie hierover ook het Wedstrijdreglement van Olympus .

Tekst aangepast januari 2016 door Handicap- & Regelcommissie.