WebGenerator ProStats

Lidmaatschap – membership

Golfclub Olympus verwelkomt u graag als nieuw lid.

Zie hieronder voor het volledige prijsoverzicht.

Informatie over alle Olympus lidmaatschappen is te verkrijgen bij:

ATTENTIE! Indien u baanpermissie heeft, of in het bezit bent van een GVB of een handicap, dient u een kopie van respectievelijk de baanpermissie, het behaalde GVB en/of het handicapverloop van het huidige jaar te sturen naar ledenadministratie@olympusgolf.nl.

Lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.

Aanmelden
Aanmelden kan online met één van onderstaande formulieren, of door een een aanmeldingsformulier af te halen aan de balie van De Hoge Dijk. Met het invullen van een aanmeldingsformulier gaat u akkoord met de voorwaarden van het lidmaatschap.

  • Aanmeldingsformulier Jeugdlidmaatschap / Subscribe form membership youth (t/m 20 jaar), klik hier.
  • Aanmeldingsformulier Jong Volwassenen A / Subscribe form membership young adults A(21 t/m 25 jaar), klik hier.
  • Aanmeldingsformulier Jong Volwassenen B / Subscribe form membership young adults B (26 t/m 30 jaar), klik hier.
  • Aanmeldingsformulier Volwassenen / Subscribe form membership adults, klik hier.

Aanmelden Handicapregistratie
Aanmelden voor alleen een handicapregistratie kan online met onderstaand formulier, of door een een inschrijfformulier af te halen aan de balie van De Hoge Dijk. Let op!! Indien u lid bent van een club of elders al een registratie heeft, is het niet mogelijk om uw handicapverloop te laten registreren.
* Heeft u al een handicap, dan graag uw handicapverloop inzenden nadat u het formulier heeft verstuurd. Dit kan naar ledenadministratie@olympusgolf.nl.
* Nog geen handicap, dan graag een kopie van uw baanpermissie en het regelexamen insturen naar bovenstaand emailadres.

  • Inschrijfformulier Handicapregistratie / Handicap registration form klik hier.

Tarieven en gespreide betaling via incasso
De betaling van de kosten van de jaarkaart van De Hoge Dijk kan op verzoek in drie termijnen plaatsvinden en wel per 1 februari, 1 april en 1 juni van elk jaar. De kosten hiervan bedragen € 25,- per jaar. Deze kosten zullen gelijk met de automatische incasso van de jaarkaarttermijn worden geïncasseerd. Gespreide betaling kan alleen per automatische incasso als men zich daarvoor aanmeldt vóór 1 december. Hoe aanmelding in z’n werk gaat staat op ieders persoonlijke dashboardpagina. 

Tarieven 2017 in euro's (bedragen zijn incl. BTW): Olympus ContributieOlympus NGF-bijdrageOlympus EntreegeldDe Hoge Dijk
Jaarkaart en huren
Volledig speelrecht
december 2016
50,00
Gewoon lid111,0018,00100,00920,00
Jong volwassenen (21- 25 jaar)75,0018,00460,00
Jong volwassenen (26- 30 jaar)75,0018,00685,00
Jeugdlid (t/m 20 jaar)37,009,00-195,00
Erelid----
Donateur50,00---
Kandidaatlid (wachtlijst)88,00---
Kleedkamer kledingkastje49,00
Oude Loods:Wachtlijst mogelijk voor alle varianten
Tassenberging (boven)61,00
Tassenberging (onder)83,00
Tassenberging (onder + stroom)96,00
Tassenberging boven met accuruimte, combi73,00
Tassenberging onder met accuruimte, combi93,00
Accuruimte (los)37,00
Nieuwe Loods:Wachtlijst mogelijk voor alle varianten
Acculocker96,00
Tassenberging (boven)73,00
Boete voor te late betaling75,00
Handicapregistratie vrije golfer (jeugd)25,00
Handicapregistratie vrije golfer51,00

Contributie terugvragen
Informatie over contributie terugvragen vindt u hier.

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen van het Olympus lidmaatschap dient te geschieden vóór 1 december van het jaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de opzegging betrekking op heeft.