WebGenerator ProStats

Kleuren tees

Met ingang van 1 april 2013 kan iedereen kiezen vanaf welke kleur tee gespeeld wordt. Er zijn nu meer mogelijkheden een passende baan te kiezen of de baan op een andere manier te spelen.

Dames hebben de keus uit geel, blauw, rood en oranje. De heren kunnen kiezen uit wit, geel, blauw, rood en oranje.

Tabellen
De bij de kleurentees behorende Playing Handicap tabellen hangen in de hal bij de receptie, beneden bij de Telegolf zuilen, bij hole 1, 10 en bij de Abcoudebaan. Eén voor de dames en één voor de heren. De Playing Handicap tabellen zijn in een aantal gevallen iets aangepast in vergelijking met de vorige.

Wedstrijden
De wedstrijdcommissie zal bij de wedstrijden aangeven van welke tee gespeeld wordt en of onderscheid gemaakt wordt voor de tee waarvan de dames spelen en de tee waarvan de heren spelen.

Q-kaarten
De sticker voor een qualifying kaart krijgt u nog steeds uit de computer beneden in de hal. Eerst kies je hoeveel holes je gaat spelen, in de volgende stap geef je de kleur van de tee aan.

Onderstaande tabel geeft de aanbevelingen aan voor de verschillende tees:

Handicap herenHandicap damesTee
> 37> 20Rood / Oranje
29 - 36Blauw of Rood
9,9 - 19,9Rood
20 - 28Blauw of Geel
< 9,9Blauw
10 - 19,9Geel
4,5 - 9,9Geel of Wit
< 4,4Wit

Mocht u vragen hebben over de nieuwe tees, de scorekaarten en/of uw handicap, dan kunt u kijken op de site van de NGF  of contact opnemen met de Handicap- en Regelcommissie.