WebGenerator ProStats

Verslag The Dyke 23 september 2017

The Dyke

Waarschijnlijk mijn laatste kans om mee te doen aan The Dyke. Ik heb immers in september afscheid genomen van mijn WAC commissie. De commissie waar ik ongeveer 19 jaar in heb gezeten en die ik 26 jaar geleden samen met Frans Urban heb opgericht.

The Dyke, de wedstrijd die ik als bestuurslid ooit samen met Peter van Scherpenzeel voor de eerste keer heb georganiseerd omdat wij, als bestuur van Olympus, vonden dat we wat moesten doen voor de commissieleden die zoveel tijd als vrijwilliger voor de vereniging gaven. In mijn tijd als bestuurslid heb ik natuurlijk altijd meegedaan aan de wedstrijd. Als commissielid heb ik dat veel minder vaak gedaan. Dit jaar dus wel en tot mijn grote genoegen mocht ik deze keer samen met Pieter F. Lammers spelen. Bij aankomst zat Pieter op het terras genietend van het zonnetje in volledige concentratie. Hij had er duidelijk zin in.  Nou, dat kwam goed uit want dat gold ook voor mij.

Op de eerste tee (10) ontmoetten we onze medespelers Niels de Troye en Teun van Olphen. Een gezellige flight dus. Maar niet alleen gezellig ; ook een flight die er serieus werk van maakte. Teun als “Kanon” en Niels toch meer voor het fijnere werk. De wedstrijd zelf kun je als volgt samenvatten. Pieter speelde heel goed en ik speelde goed. Doordat Pieter een hogere handcicap heeft, tikte dat in de punten lekker aan. Zelfs zo lekker dat ik zelf af en toe het gevoel had; “waar doe ik het voor”. Toch heb ik af en toe ook mijn aandeel kunnen leveren aan het totaal aantal stableford punten. (43) Niels en Teun konden we net achter ons laten maar ook zei speelden zich in de prijzen.

Al met al een erg leuke wedstrijd gevolgd door een gezellige avond. De fles port die we wonnen zal ongetwijfeld op een goed moment geconsumeerd worden.

Namens Pieter  maar ik denk namens alle deelnemers, dank voor de leuke dag!

Berend Plant