WebGenerator ProStats

Handicarts

De Stichting Handicart heeft als doel tijdelijk of permanent mindervalide golfers in staat stellen het golfspel te blijven beoefenen. Door donaties, giften, legaten en schenkingen verkrijgt de Stichting de benodigde gelden om Handicarts aan te schaffen en te plaatsen op circa 130 golfclubs in Nederland. Tegen een geringe vergoeding kunnen de mindervalides golfers gebruikmaken van de Handicarts. Zo ook op De Hoge Dijk.

De buggy’s op De Hoge Dijk worden gesponsord door Multi Tank Card. Als een Handicart-donateur gebruik maakt van een buggy, wordt het een Handicart!

Ga voor verdere informatie naar de website van de stichting of naar onze eigen handicart consul. Deze consul is te vinden bij het item “Commissies” in het ledengedeelte van Olympus.