WebGenerator ProStats

Old Grand-Dad Club

Stichting “Old Grand-Dad Club” Nederland

De Stichting “Old Grand-Dad Club” Nederland stelt zich ten doel het onderling samenzijn van golfspelende grootvaders te bevorderen én financiële middelen te verzamelen, waardoor gehandicapte jeugd de gelegenheid krijgt meer aan sport en spel te doen. Op Olympus worden activiteiten van deze stichting gecoördineerd door de Old Grand-Dad clubconsul.

De stichting heeft een eigen website: www.oldgranddad.nl