WebGenerator ProStats

Groot onderhoud op Golfbaan De Hoge Dijk

Werkzaamheden op Golfbaan De Hoge Dijk

Beste leden van Olympus

In de aankomende weken wordt er een aantal werkzaamheden op onze golfbaan uitgevoerd die mogelijk overlast kunnen veroorzaken.

Kappen van diverse bomen.

Afgelopen voorjaar is er in samenwerking met het adviesbureau NLadviseurs een vijfjaren beheerplan opgesteld ter behoud en verbetering van de vitaliteit van de beplanting.

Als onderdeel hiervan zal er binnenkort een aantal bomen worden gekapt om zo andere bomen de ruimte te geven om door te groeien. Tussen hole 15 en 16 en hole 9 en 18 zijn het met name populieren en abelen die moeten wijken om de nieuwe aanplant, o.a. jonge eiken, de kans te geven zich te ontwikkelen.

Daarnaast worden er op verschillende plaatsen door de baan een aantal zieke bomen weggehaald.

Helaas moeten ook de drie bomen bij de afslag van hole 1 en 4 gekapt worden, omdat de wortels niet alleen het straatwerk omhoog drukken maar ook schade gaan aanrichten aan de afslagplaats van hole 4 en aan de naastgelegen oefengreen. We realiseren ons dat we deze gezichtsbepalende bomen enorm gaan missen en beraden ons over vervanging iets verderop.

Drainage hole 18

In de tweede helft van deze maand zal Aha de Man, in opdracht van het bestuur De Hoge Dijk, de fairway van hole 18 opnieuw draineren.

Vanaf het pad voor de damestee tot en met de voorgreen zal er ongeveer 3.000 strekkende meter drainage ingegraven worden. Aan de linkerzijde van de hole komen vijf nieuwe putten, waar de drainage verzameld wordt en hier vandaan voeren vijf pvc-buizen het water af naar de sloot tussen hole 18 en 10.

De sleuven die voor het ingraven van de drainage gemaakt worden zullen na de werkzaamheden worden gevuld met zand en afgewerkt met graszoden. De verwachting is dat de hole twee weken gesloten is maar ruim voor de NGF-competitie begint weer in goede staat verkeert.

Herstel slagboom parkeerterrein

Begin december werd de slagboom op het parkeerterrein door twee verschillende ongevallen flink beschadigd. Half februari zal de slagboom weer worden hersteld.

De locatie zal iets verplaatst worden en het systeem wordt verbeterd. Bij de inrit zal de automobilist nu direct een parkeerkaartje ontvangen en de rittenkaarthouder kan zowel bij het inrijden als het uitrijden zijn pasje gebruiken om de slagboom te openen.

Betaling van losse kaartjes kan zowel bij de pinautomaat op het parkeerterrein als bij de receptie en de horeca. Rittenkaarthouders kunnen hun pasje bij de receptie opladen.

De kosten voor parkeren bedragen 1 euro per dag maar de eerste 20 minuten zijn gratis.

De installatie van de slagboom zal, indien de weersomstandigheden het toelaten, in de laatste twee weken van februari plaatsvinden.

Namens het management

Hanny van de Sande