WebGenerator ProStats

HET SPEL

Het spel daar gaat het om. Niet om de knikkers. Hoe en wanneer u aan het spel kunt deelnemen en wat de resultaten zijn,valt te lezen op de pagina’s onder de knoppen van dit menu. Voor informatie over wedstrijden over meerronden gaat u naar het menu “Commissies”.