WebGenerator ProStats

Nieuwe editie van de M@rker verschenen, de vijfde aflevering van deze jaargang

Beste Olympus-leden en geïnteresseerden,

op 29 oktober 2017 is de vijfde editie van de M@rker van deze nieuwe jaargang verschenen.

Er verschijnen elk jaar 6 edities. De volgende editie zal in oktober verschijnen. Iedereen die een bijdrage wil insturen zal die tijdig moeten inleveren en wel uiterlijk op de 15e van de maand van verschijning.

Het schema van 2017 is als volgt:

No1: eind februari
No2: eind april
No3: eind juni
No4: eind augustus
No5: eind oktober
No6: eind december
Gedrukte exemplaren zullen binnenkort zoals altijd in onze clublounge liggen, bestemd voor degenen die liever een papieren exemplaar lezen.

Veel leesplezier!

De Redactie