WebGenerator ProStats

NGF enquete

Even een reminder woensdag 15 maart 19.30 presentatie resultaten leden enquete Olympus door Patty Smit van NGF. Daarna discussie over deze resultaten van Players 1st. Locatie Clubhuis Olympus Aanmelden via Proware.