WebGenerator ProStats

Tag: marker

Zesde editie van de M@rker 2016 gepubliceerd

Beste Olympus-leden,

De nieuwe M@rker is uit, dit is de zesde en laatste editie van 2016. De volgende editie zal in februari verschijnen. Iedereen die een bijdrage wil insturen zal die tijdig moeten inleveren en wel uiterlijk op de 15e van de maand van verschijning.

Gedrukte exemplaren zullen binnenkort zoals altijd in onze clublounge liggen, bestemd voor degenen die liever een papieren exemplaar lezen.

Veel leesplezier!

De Redactie

Vijfde editie van de M@rker 2016 gepubliceerd

Beste Olympus-leden,

De nieuwe M@rker is uit, dit is de vijfde editie van 2016. Eind december 2016 verschijnt de laatste editie van dit jaar. Iedereen die een bijdrage wil insturen zal die tijdig moeten inleveren en wel uiterlijk op de 15e van de maand van verschijning.

Gedrukte exemplaren zullen binnenkort zoals altijd in onze clublounge liggen, bestemd voor degenen die liever een papieren exemplaar lezen.

Veel leesplezier!

De Redactie