WebGenerator ProStats

Toelichting jaarprogramma jeugdafdeling 2015

Het is zover, een nieuw seizoen staat voor de deur, zondag 15 februari 2015 starten de activiteiten weer met een wedstrijd.

We hebben 3 lesblokken op zondagochtenden:
1. 15 februari t/m 26 april,
2. 25 mei (let op, maandag 3e pinksterdag!) t/m 5 juli en
3. 6 september t/m 4 oktober

Daarna nog slotwedstrijd op 1 november een paar wedstrijden om de yeti cup. Maar er zijn nog meer activiteiten gepland tussendoor zoals trainingen op donderdagen, een uitwisselingstoernooi (data nog niet bekend) en het Olympus jeugd open op zaterdag 29 augustus en de Jeugdcoach cup op 13 september. Blijf dus goed opletten op het actuele overzicht op onze web-agenda.

Lessen, coaching en de baantraining
De jeugdleden zijn ingedeeld in groepen om 09.00, 10.00, 11.00 12.00 en 13.00 uur. Alle jeugdleden zitten in een subgroepje en krijgen les gevolgd door coaching of gaan samen met een begeleider de baan in vóór of na de les. Let dus goed op de starttijd van de baan, die kunnen nog wel eens wat wisselen! Dit jaar zijn er kleine groepjes, dus neem je verantwoordelijkheid en kom altijd, anders valt het programma in het water. Omdat wij moeilijk tijden kunnen krijgen voor de grote baan op de drukke zondagen rekenen wij er op dat de gevorderde jeugdleden met de juiste HCP zich inschrijven voor de wedstrijden die op zondagen plaatsvinden als er gen les is, en dat is nog leuker ook!

Hoe te handelen bij wedstrijden en baantraining:
Voor de wedstrijden en de baantrainingen sta je al ingeschreven. Je kan je tot een week van tevoren afmelden via onze web-agenda, daarna alleen nog maar afmelden in uitzon-deringsgevallen, wij moeten namelijk de gereserveerde baantijden een week van te voren vrijgeven bij onvoldoende opkomst. Elk jeugdlid dient zich uiterlijk 25 min. vóór de afgesproken afslag tijd bij de receptie te melden, alwaar hij/zij wordt geregistreerd. Daarna gaat hij/zij samen met de ouder/verzorger naar de begeleider van dienst die zich bij de ovale tafel in de hal op het groepje wacht. Daar vindt de overdracht plaats. Con-troleer vóóraf of alles in orde is (kleding, ballen, pitchfork, eventueel de scorecard, eten & drinken, toiletgang). Indien de baantraining vóór de les plaatsvindt, moet je zorgen dat je op tijd de baan op veilige wijze verlaat en weer terug gaat naar de driving range voor de les. Let op!: De jeugdleden moeten op tijd komen. Ouder/verzorgers moeten hun jeugdige pupil (< 12 jaar) persoonlijk en op tijd overdragen aan de begeleider van dienst, de wedstrijdleiding of persoonlijk afleveren bij de les en weer komen ophalen. Maak duidelijke afspraken tussen ouder/verzorger en jeugdlid over hoe en wanneer je elkaar weer opzoekt na afloop! Denk eraan dat de mobieltjes uitgaan in de baan en misschien vergeten de jeugdleden ze weer na terugkeer aan te zetten. Wie te laat komt en niet meer mee kan de baan in kan ook niet meer terecht bij andere lopende activiteiten op dat moment. Daar is dan niet op gerekend. Bij te laat komen is er géén opvang mogelijk. Hier wordt strikt de hand aan gehouden.

Baanbegeleiding & Coaching
Op uitdrukkelijk verzoek van de meeste ouders zijn de groepjes dit jaar zo klein mogelijk, organiseren we regelmatig testen en gaan we ook zoveel mogelijk de baan in. Dat betekent dat er meer inzet van ouders nodig is voor de testen, baanbegeleiding en coaching na de les. Voor ieder jeugdlid moet ten minste één ouder/verzorger meehelpen en zich op tijd aanmelden op de web-agenda voor de begeleiders. Indien men zich niet tijdig of te weinig aanmeldt zal de jeugdcommissie de indeling uitvoeren en dat kan ook ongunstig uitvallen. Het is verantwoordelijk werk (veiligheid!) en moet niet te licht worden opgevat. Het document ‘baanbegeleiding in 1 minuut’ bevat de richtlijnen waar men zich aan moet houden tijdens de baanbegeleiding. Goede bereikbaarheid is essentieel. Daarom moet iedereen zijn bereikbaarheid zelf bijhouden in zijn account op onze web-agenda. Afmelden voor een vastgelegde dienst is tot een week van tevoren mogelijk, dan graag voor een vervanger zorgen die zich alsnog aanmeldt. Daarna is ruilen van afgesproken diensten alleen mogelijk indien men dit doorgeeft aan de web-master ekalter@xs4all.nl zodat deze het in de web-agenda kan corrigeren. Dus ook spontane invaldiensten graag doorgeven. Niet geregistreerde diensten kunnen wij niet meetellen. Dit is ook belangrijk is voor het berekenen van het aantal verrichte diensten per persoon. Zo willen wij er voor zorgen dat iedereen evenveel doet voor het programma. Personen die geen golfervaring hebben krijgen de gelegenheid op andere wijze een bijdrage aan het programma te leveren, een enkeling kan in overleg worden vrijgesteld.

Op tijd (uiterlijk 1 week van tevoren) afmelden voor de les of de baantraining kan (na inloggen) via de web-agenda, gaarne (maar niet verplicht) met vermelding van de reden. Als wij niet tijdig de banen kunnen teruggeven krijgen we in de toekomst niet meer zo veel mogelijkheden.

Hoe te handelen bij lessen:
Nieuw is dat je je vooraf even aanmeldt bij de receptie van de golfschool. Deze zal de presentie bijhouden. Ouders/verzorgers dienen jonge jeugdleden (< 12 jr) hierbij te begeleiden en bij de les over te dragen aan de Pro.

Vorderingen bijhouden
Op verzoek van velen en na de positieve ontvangst van de eerste twee Par 36 testen zullen we dit jaar het systematisch testen verder uitbreiden. Beginnende spelers kunnen hun vorderingen zelf of door de ouders laten bijhouden in het boekje ‘Mijn golfvooruitgang’. De Pro geeft hierover uitleg en aanwijzingen. De meer gevorderde spelers kunnen hun vooruitgang zelf bijhouden in de golfacademie van de NGF en hiervoor een account aan te maken. Binnenkort komen de HCP vorderingen daar ook automatisch in terecht. Het is dus aan de jeugdleden en hun ouders om hieraan met enthousiasme vorm te geven. Voor het leren van de regels dient men het boek ‘De belangrijkste regels voor de jeugd’ te gebruiken en de 3 regellessen te volgen. Jeugdleden vanaf 14 jaar dienen het examen te doen waarvoor men zich kan opgeven bij de HCP 54 commissie.

Lessen en trainingen door de week
Er worden ook trainingen op donderdagen (16:00 – 18:00) georganiseerd en voor de gevorderde spelers en in het 2e blok ook voor de beginners, ook hier zijn ouders/verzorgers nodig voor de begeleiding. Zie het programma.

Andere events
Houd de web-agenda in de gaten voor het complete en meest actuele overzicht van wat er te doen is.

Competitie
Competitie teams (5), reserve spelers, data en locaties zijn bekend, ook reservespelers krijgen een kans mee te doen. Houd de web-agenda in de gaten.

Selectie
De groepen van 12 en 13 uur krijgen 2 clicks gratis ballen per week om te oefenen van 1 maart tot 1 okt. Voor deze ballen krijgen zij bij de golfschool als ze zich daar melden bij de balie een pincode per week (die alleen die week geldig is). De school houdt bij hoe vaak het jeugdlid daar gebruik van maakt.

Contributiejaar
Het contributiejaar voor het jeugdprogramma en het lidmaatschap blijft lopen van januari – januari, opzeggen vóór 1 december. Er is een overgangstarief is van september – januari wat meedoen vanaf september aantrekkelijk maakt.

Tarief aanpassing
Met grote vreugde kunnen wij bekend maken dat de contributie en de jaarkaart goedkoper zijn geworden voor de leeftijdsgroepen opvolgend aan de jeugd tot 30 jaar, zodat lid blijven na je 21e helemaal de moeite waard is. Voor de talenten komen extra faciliteiten die het bijzonder aantrekkelijk maken. Houd de m@rker in de gaten!