WebGenerator ProStats

Uitnodiging Landelijke Jeugdcoachdag 2015

Uitnodiging Landelijke Jeugdcoachdag 2015 op 7 maart 2015

Zie hieronder het bericht van de NGF over de Landelijke jeugdcoachdag 2015 bij het Rijk van Nijmegen.
Opgeven via Eric Kalter: ekalter@xs4all.nl
We gaan carpoolen en de kosten worden betaald door de club (op=op).

AAN DE BESTUREN EN DE JEUGDCOMMISSIES VAN DE NGF-CLUBS

Zeer geachte dames en heren,

Wij zijn bijzonder verheugd dat we in 2015 weer een Landelijke Jeugdcoachdag kunnen organiseren. Deze dag, die speciaal wordt georganiseerd voor uw jeugdcoaches, vindt plaats op zaterdag 7 maart 2015. Voor de locatie van de bijeenkomst is dit jaar gekozen voor Golfbaan Het Rijk van Nijmegen.

Het programma van deze dag beoogt inspirerend en leerzaam te zijn. Daarnaast is er voldoende ruimte om samen met andere jeugdcoaches een leuke dag te beleven, terwijl er gewerkt wordt aan verbreding en verdieping van kennis en praktische vaardigheden.

Het programma van dit jaar zal bestaan uit verschillende workshoprondes om uw jeugdcoaches een variëteit aan informatie en vaardigheden mee te geven. Er zijn vier workshops die in roulatie aan bod zullen komen. De workshops hebben de volgende onderwerpen:
– Regels: Hoe kun je op een leuke manier regels bijbrengen aan jeugd?
– Baanbegeleiding: Hoe kun je de baan optimaal gebruiken voor alle jeugd en speelsterktes?
– Fysiek: Wat kun je doen om kinderen fysiek op een verantwoorde manier aan de gang te zetten?
– Motivatie: Hoe behoud je motivatie bij pubers en voorkom je uitval?

Het programma ziet er als volgt uit:

$10.00 uur ontvangst met koffie en thee10.30 – 11.15 uur workshopronde 1

$11.30 – 12.15 uur workshopronde 2

$12.30 – 13.30 uur lunch

$13.30 – 14.15 uur workshopronde 3

$14.30 – 15.15 uur workshopronde 4

$15.30 – 16.00 uur afsluitend drankje
U kunt uw jeugdcoaches aanmelden door onderstaand formulier ingevuld te sturen naar golf@ngf.nl. U ontvangt dan een bevestiging van de aanmelding. We vragen voor elke deelnemer een bijdrage van € 20,- voor de gehele dag. Met het verstrekken van het rekeningnummer geeft de club een eenmalige machtiging af voor het innen van de bijdrage voor de aangemelde deelnemers. Zonder de eenmalige machtiging wordt de inschrijving niet verwerkt.

We begroeten uw jeugdcoaches graag op 7 maart a.s. in Nijmegen!

Met vriendelijke groeten,
NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE

Florence Brugmans
Coördinator Jeugdgolf

florence@ngf.nl
06 440 819 02